Būk saugus elektroninėje erdvėje!

Elektroninis parašas

*spausdinti*

Elektroninis parašas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 4 dalyje, yra duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti. Elektroniniu parašu galima pasirašyti elektroninius dokumentus (pvz., sutartis), teikti elektroniniu parašu pasirašytus elektroninius prašymus ar skundus valstybės institucijoms, pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, tokiu būdu sutaupant laiko ir sumažinant išlaidas.

Dažniausiai naudojamas elektroninio parašo technologinis sprendimas vadinamas viešojo rakto infrastruktūra (angl. PKI – Public Key Infrastructure). Šiuo atveju elektroninis parašas yra sukuriamas pasirašomų duomenų santrauką (angl. Hash) užšifruojant asmens privačiuoju raktu. Kadangi elektroninio parašo kūrimui naudojami pasirašomi duomenys, elektroninis parašas kiekvienu pasirašymo atveju yra unikalus.

Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninius dokumentus yra pakankamai paprasta, o konkretūs veiksmai priklauso nuo pasirinktos programinės įrangos (dažniausiai programinių įrangų gamintojai aprašo kokius veiksmus reikia atlikti norint pasirašyti dokumentą su jų įranga).

 Paprastai, asmeniui, norinčiam pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, reikia turėti:

  • Kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą, kurį galima įsigyti iš pasirinkto kvalifikuotus sertifikatus sudarančio sertifikavimo paslaugų teikėjo. Lietuvoje įregistruotų ir prižiūrimų tokių sertifikavimo paslaugų teikėjų sąrašas yra skelbiamas Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje, adresu: www.rrt.lt/lt/vartotojui/elektroninis-parasas_358/paslaugu-teikejai_770.html. Pasirašymui galima naudoti ir nuo 2009 metų išduodamose asmens tapatybės kortelėse įrašytus kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus (jie yra sudaromi Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos). Jeigu norima pasirašyti elektroninius dokumentus naudojantis mobiliuoju telefonu, tuomet reikėtų kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorių ir pasiteirauti dėl tokios galimybės.
  • Kompiuterį ir lustinių kortelių skaitytuvą (tik tuo atveju jeigu naudojamas sertifikatas yra įrašytas lustinėje kortelėje (pvz., asmens tapatybės kortelėje)). Lustinių kortelių skaitytuvas gali būti įmontuotas kompiuteryje, klaviatūroje ar jungiamas atskira jungtimi kaip išorinis įrenginys.
  • Elektroninio parašo programinę įrangą. Vienas svarbesnių kriterijų renkantis elektroninio parašo programinę įrangą yra formuojamo elektroninio dokumento formatas (tam, kad gavėjas priimtų ir galėtų patikrinti tokio formato elektroninį dokumentą). Pavyzdžiui, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-119 „Dėl elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 118-4488) nustatyta, kad valstybės institucijoms elektroniniu būdu teikiami dokumentai, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai, turi atitikti Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (nuo 2011 m. sausio 1 d. – Lietuvos vyriausiojo archyvaro) patvirtintose ar su juo suderintose elektroninių dokumentų specifikacijose nustatytus reikalavimus. Tokius dokumentus galima sukurti naudojant kompiuterinę programą „Signa“, kurią asmenys gali nemokamai parsisiųsti iš interneto svetainės www.archyvai.lt, o nenorintys diegti papildomos programinės įrangos, elektroninius dokumentus gali pasirašyti ar patikrinti tiesiogiai interneto svetinėje www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html.


Aktualią informaciją apie elektroninį parašą asmenys gali rasti Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje www.rrt.lt bei Ryšių reguliavimo tarnybos administruojamoje nuotolinėje elektroninio parašo ir elektroninio dokumento mokymo sistemoje www.elektroninisparasas.lt, kurioje taip pat suteikiama galimybė ir pasitikrinti įgytas žinias atliekant testus.

Informaciją asmens tapatybės kortelių naudojimo klausimais asmenys gali rasti interneto svetainėje www.eid.lt.

Informaciją apie konkrečių kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo teikėjų teikiamas paslaugas asmenys gali rasti šių sertifikavimo paslaugų teikėjų interneto svetainėse: UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras – www.ssc.lt; Valstybės įmonė Registrų centras – www.rcsc.lt; Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – www.nsc.vrm.lt.

Užduokite mums klausimą

Dienos klausimas

Ar žinote, kas yra dviejų veiksnių (faktorių) autentifikacija?
Rezultatai

IP

 

Naujienų prenumerata

Užsisakyti