Būk saugus elektroninėje erdvėje!

Elektroninis parašas

*spausdinti*

Elektroninis parašas, kaip apibrėžta 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73) 3 straipsnio 10 dalyje, yra  elektroninės  formos  duomenys,  kurie  yra  prijungti  prie  kitų  elektroninės  formos  duomenų  arba  logiškai  susieti  su  jais  ir  kuriuos  pasirašantis  asmuo  naudoja  pasirašydamas. Elektroniniu parašu galima pasirašyti elektroninius dokumentus (pvz., sutartis), teikti elektroniniu parašu pasirašytus elektroninius prašymus ar skundus valstybės institucijoms, pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, tokiu būdu sutaupyti laiko ir sumažinti išlaidas.

Dažniausiai naudojamas elektroninio parašo technologinis sprendimas vadinamas viešojo rakto infrastruktūra (angl. PKI – Public Key Infrastructure). Šiuo atveju elektroninis parašas yra sukuriamas pasirašomų duomenų santrauką (angl. Hash) užšifruojant asmens privačiuoju raktu. Kadangi elektroninio parašo kūrimui naudojami pasirašomi duomenys, elektroninis parašas kiekvienu pasirašymo atveju yra unikalus.

Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninius dokumentus yra pakankamai paprasta, o konkretūs veiksmai priklauso nuo pasirinktos programinės įrangos (dažniausiai programinės įrangos gamintojai aprašo, kokius veiksmus reikia atlikti norint pasirašyti dokumentą su jų įranga).

 Paprastai, asmeniui, norinčiam pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, reikia turėti:

  • Kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą, kurį galima įsigyti iš pasirinkto kvalifikuotus sertifikatus sudarančio patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo. Lietuvoje registruotų ir  prižiūrimų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas yra skelbiamas Ryšių reguliavimo tarnybos specializuotoje interneto svetainėje, adresu: https://elektroninisparasas.lt/kvalifikuoti-patikimumo-uztikrinimo-paslaugu-teikejai ir Lietuvos patikimame sąraše (https://elektroninisparasas.lt/Lietuvos-patikimas-sarasas). Pasirašymui galima naudoti nuo 2009 metų išduodamose asmens tapatybės kortelėse įrašytus kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus (juos sudaro Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos). Valstybės įmonė Registrų centras išduoda kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus kartu su USB kriptografiniais raktais. Jeigu norima pasirašyti elektroninius dokumentus naudojantis mobiliuoju telefonu, tuomet reikėtų kreiptis į savo judriojo ryšio operatorių ir pasiteirauti dėl tokios galimybės.
  • Kompiuterį ir lustinių kortelių skaitytuvą (tik tuo atveju jeigu naudojamas sertifikatas yra įrašytas lustinėje kortelėje (pvz., asmens tapatybės kortelėje). Lustinių kortelių skaitytuvas gali būti įmontuotas kompiuteryje, klaviatūroje ar jungiamas atskira jungtimi kaip išorinis įrenginys.
  • Elektroninio parašo programinę įrangą. Vienas svarbesnių kriterijų renkantis elektroninio parašo programinę įrangą yra formuojamo elektroninio dokumento formatas (tam, kad gavėjas priimtų ir galėtų patikrinti tokio formato elektroninį dokumentą). Elektroninių dokumentų specifikacijų taikymas apibrėžtas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-10 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų“, pagal kurį šiuo metu įstaigos turi priimti rašytiniams dokumentams prilyginamus oficialiuosius elektroninius dokumentus, parengtus pagal specifikaciją ADOC-V1.0. Tokius dokumentus galima sukurti ar patikrinti tiesiogiai interneto svetainėje https://www.epaslaugos.lt/adoc/signer arba www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html.


Aktualią informaciją apie elektroninį parašą asmenys gali rasti Ryšių reguliavimo tarnybos administruojamoje interneto svetainėje https://elektroninisparasas.lt.

Informaciją asmens tapatybės kortelių naudojimo klausimais asmenys gali rasti interneto svetainėje www.nsc.vrm.lt.

Informaciją apie konkrečių kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus sudarančių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų teikiamas kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas asmenys gali rasti Lietuvos patikimame sąraše https://elektroninisparasas.lt/Lietuvos-patikimas-sarasas ir Europos Komisijos tinklapyje apie visus Europos Sąjungos valstybių narių kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser.

Užduokite mums klausimą

Kaip pranešti apie žalingą turinį internete

IP

 

Naujienų prenumerata

Užsisakyti